Hva er Nofas?

Nofas ble etablert våren 2005 av forsknings- og innovasjonsidealister med solid gründerkompetanse og lang erfaring innen forskning, innovasjon og forskningsstrategiske prosesser. Nofas er i sterk vekst og øker kontinuerlig både kapasitet og tjenesteomfang.

Tverrfaglig miljø
Nofas består av høyt kvalifiserte medarbeidere (PhD, M.Sc, MBE, Can.Jur), som har en sterk kombinasjon av realfaglig kompetanse, forretningsteft og kommunikasjonsferdigheter. Vår drivkraft er å fremme forskning, utvikling og innovasjon i Norge, og våre medarbeidere er genuint opptatte av å sikre suksess for våre kunders FoU- satsing.

Nofas jobber i dag med prosjekter innen en rekke teknologiområder, som f.eks IKT, olje og gass, energi, maskin, offshore, clean tech, nye materialer, marin og biokjemi. Vi holder oss oppdatert på forskningsfronten i næringsliv og instituttsektor, samt på aktuelle finansieringsordninger rettet mot innovasjons- og forskningsprosjekter.        

Nofas’s faglige nivå og brede erfaringsgrunnlag, gjør at vi trygt loser våre kunder gjennom krevende finansieringsprosesser, og bistår med utforming av virkningsfulle forskningsstrategier for teknologi- og innovasjonsintensive virksomheter.

Ønsker du å komme i kontakt med oss for å diskutere forsknings- eller støttemessige utfordringer? Kontakt oss via våre hjemmesider på www.nofas.no i dag.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s